Paranormaal therapeut: hoe werkt het?

Paranormale therapie ontleent zijn bestaansrecht aan de ervaring dat:

  • Er een universele levensenergie ( ook wel kosmische energie genaamd) bestaat.
  • Elk mens over een zelfgenezend vermogen beschikt.
  • Een paranormaal therapeut in staat is om die universele of kosmische energie over te dragen op een cliënt met het doel diens zelfgenezende vermogen te bevorderen.
  • Een paranormaal therapeut in staat is om de blokkades in het energiesysteem van zijn cliënt waar te nemen en te duiden met behulp van zogenaamde heldere vermogens (helderzien, -horen, -weten, -voelen, -ruiken en -proeven.)

Het zelfgenezende vermogen kan ondersteund worden door een van het menselijk organisme uitgaande ‘energie’ die overdraagbaar is van de ene mens op de andere. Een Paranormaal Therapeut zorgt voor deze overdracht en deze kan op verschillende manieren tot stand kan komen.

De blokkades kunnen zich op fysiek, mentaal, emotioneel en/of spiritueel niveau bevinden en dienen vaak weer in beweging gebracht of weg gehaald te worden. Dit met als doel de blokkades op te heffen om op deze wijze te streven naar gehele of gedeeltelijke genezing of het op een andere manier hanteren en leren omgaan van het ziekteproces